Mechanicalattack.com/


OCL 102. Verktyg för forcering av ovala cylinderlås.
Öppningstid:   Ca. 5-30 sekunder.
RCL 202. Verktyg för forcering av runda cylinderlås. Finns nu i teleskopsversion.
Öppningstid:   Ca. 20-30 sekunder.
TL 301. Verktyg för forcering av tillhållarlås.
Öppningstid:   Under utveckling.
PLT 401. Verktyg för forcering av hänglås.
Finns även i en kortare tvåmannaversion.
Öppningstid:   Ca. 10-20 sekunder. Inklusive
lås monterade under skyddskåpor.


räknare
räknare